Objawowe bóle głowy

Mówiąc najprościej, objawowe bóle głowy występują w trakcie innych schorzeń. Wspomniany ból głowy może wystąpić przykładowo w towarzystwie wymienionych dolegliwości:

 • Nadciśnienie
 • Zwyrodnienia kręgosłupa
 • Nerwobóle
 • Choroby zębów
 • Zapalenie ucha
 • Zapalenie zatok

Oczywiście warto też wspomnieć, że wyżej wymienione przypadłości to tylko kilka z licznych dolegliwości, którym może towarzyszyć objawowy ból głowy. U różnych pacjentów wspomniane dolegliwości bólowe głowy mogą przebiegać nieco inaczej.

Skąd się biorą objawowe bóle głowy?

Na skutek ucisku, przemieszczania się lub pociągania struktur wewnątrzczaszkowych (przykładowo tętnic, opon lub dużych naczyń żylnych) można odczuć dolegliwości bólowe w obrębie głowy. Wspomniane dolegliwości mogą także powstawać w konsekwencji patologicznych zmian w zatokach żylnych mózgu, uszkodzeń kości lub okostnej. Poniżej wymienione schorzenia często również występują w towarzystwie wtórnego bólu głowy:

 • Guz mózgu
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Zapalenie ucha
 • Zapalenie zatok
 • Angina paciorkowcowa
 • Choroby zębów
 • Choroby dziąseł
 • Grypa
 • Choroby oczu
 • Nerwobóle nerwu trójdzielnego
 • Alergie
 • Zwyrodnienia kręgosłupa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zapalenie opon mózgowych
 • U palaczy
 • U osób nadużywających alkoholu

Warto wspomnieć również o coraz popularniejszej sytuacji, gdy młodzi ludzie przechodzą na dietę, żeby zredukować swoją masę ciała. W ekstremalnych przypadkach pacjenci wprowadzają się w stan niedożywienia. Głód może powodować silne bóle głowy, szczególnie u nastolatków i osób młodych.

Poniżej wymienione zostało jeszcze kilka czynników powodujących dolegliwości bólowe głowy:

 • Kontakt ze zbyt silnym bodźcem zapachowym np. mocne perfumy
 • Smog zimą i jesienią
 • Zbyt długie przebywanie w niewietrzonym pomieszczeniu
 • Zbyt długie przebywanie w zadymionym pomieszczeniu

W jaki sposób przebiegają objawowe bóle głowy?

W zależności od pacjenta i choroby, która towarzyszy dolegliwością bólowym mogą one przebiegać w różny sposób. Przykładowo, pacjenci cierpiący na zapalenie zatok przynosowych często uskarżają się na tępy ból o charakterze uciskającym. Wspomniany ból często przybiera na sile po południu oraz przy pochylaniu się do przodu np. żeby sięgnąć po jakiś przedmiot ze stołu, lub po taki który upadł na podłogę.

Natomiast jeśli chodzi o dolegliwości bólowe głowy towarzyszące zwyrodnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa mówi się o promieniującym ból głowy, który ciągnie się od szyi w kierunku potylicy i zwiększa się z każdym ruchem głowy do tyłu lub na boki.

Kolejny typ objawowego bólu głowy opisują pacjenci dotknięci nadciśnieniem tętniczym. Najczęściej powstaje on w przebiegu złośliwego nadciśnienia wraz z gwałtownymi wzrostami wartości. Z tego powodu cierpiący na nadciśnienie tętnicze powinni notować w dzienniczku nie tylko codzienne pomiary ciśnienia ale też jak wysokie jest ich ciśnienie podczas napadu dolegliwości bólowych głowy.

Bóle głowy o różnym charakterze spotykają też mężczyzn w przebiegu andropauzy i kobiety w czasie menopauzy. Jeśli chodzi natomiast o bóle głowy towarzyszące infekcją czy grypie, opisywane są najczęściej jako silne i nagłe. Zdarza się, że obok dolegliwości bólowych pacjent skarży się też na światłowstręt oraz nudności.

Jeśli chodzi o bóle głowy pojawiające się przy neuralgii nerwu trójdzielnego, pacjenci skarżą się na krótki, jednostronny ból. Wspomniany ból często porównywany jest przez chorych do silnego, nagłego ukłucia. Dolegliwości bólowe zlokalizowane są w miejscach, za których unerwienie odpowiedzialny jest nerw trójdzielny (żuchwa, szczęka, oko).

Bóle głowy występujące w konsekwencji urazów, niełatwo opisać ze względu na różnorodność urazów i odczuć pacjentów. Po drugie, nie ma dwóch takich samych pacjentów, którzy mają za sobą identyczny uraz oraz dokładnie taki sam stan zdrowia przed urazem. Dolegliwości bólowe w obrębie głowy jako skutek urazu są też niezwykle trudne do zdiagnozowania, bo mogą wystąpić zaraz po urazie głowy lub po wielu latach od urazu. Zdarza się, że ból głowy, który pojawia się po paru tygodniach od wystąpienia urazu jest jednym z objawów rozrastającego się przewlekłego krwiaka mózgu.

Przy chorobach naczyniowych mózgu jak przykładowo krwotok podpajęczynówkowy, ból głowy jest pierwszym objawem. Pojawia się niezwłocznie po krwawieniu z tętniaka. Dla kontrastu, w krwotocznym udarze mózgu oprócz bólu występują też porażenia i niedowłady. W przypadku udaru niedokrwiennego mózgu dolegliwości bólowe głowy przeważnie nie występują.

U pacjentów cierpiących na jaskrę, przy wadach refrakcji, ogólnie w chorobach oczu oraz przy długiej pracy, która angażuje wzrok również odnotowano przypadki  wystąpienia dolegliwości bólowych głowy. Natomiast jeśli chodzi o choroby laryngologiczne (przykładowo: ostre zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha) bólowi głowy towarzyszą inne objawy takie jak wyciek z nosa lub dolegliwości bólowe ucha. Odnotowano również przewlekłe i uporczywe bóle twarzy oraz głowy w zespole stawu skroniowo-żuchwowego.

Dolegliwości bólowe zlokalizowane w głowie mogą też zwiastować zmiany zapalne w układzie nerwowym jak przykładowo zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zwyczajowo obok bólu głowy występują też bóle mięśni, podwyższona temperatura oraz ogólne osłabienie.

Głowa może boleć także w związku ze zmianami zwyrodnieniowymi zlokalizowanymi w odcinku szyjnym kręgosłupa. Pojawiają się wtedy napady połowicznego bólu głowy. Wspomniany ból, ma swój początek w okolicach szyi i następnie promieniuje do oczodołów i rejonów czołowo-skroniowych.

UWAGA!!!

Jeżeli obok dolegliwości bólowych głowy występują zaburzenia czucia, ataki padaczkowe, poranne mdłości lub niedowłady, pacjent powinien niezwłocznie udać się do lekarza.

Dodaj komentarz