fizjoterapia

Rehabilitacja a fizjoterapia

Wielu ludzi mylnie używa słów rehabilitacja i fizjoterapia jako synonimy w odniesieniu do tych samych procedur  leczniczych i medycznych. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy …

Fizjoterapia a fizykoterapia

Wbrew podobieństwu w nazwie fizjoterapia i fizykoterapia to nie to samo. Mówiąc najprościej, fizykoterapia jest typem rehabilitacji medycznej. Zatem można również zdefiniować fizykoterapię jako rodzaj …

Czym jest osteopatia?

Kiedy pojawiają się kłopoty ze zdrowiem, dokuczają nam ciągłe bóle, znacznie pogarsza się nasza kondycja- konsekwencją jest obniżenie jakości życia. W takiej sytuacji rozpoczynają się …

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia to dziedzina nauk medycznych zajmująca się metodami terapii z użyciem środków naturalnych. Fizjoterapia opiera się na przeróżnych formach energii fizycznej, którą można znaleźć w …