Rehabilitacja a fizjoterapia

Wielu ludzi mylnie używa słów rehabilitacja i fizjoterapia jako synonimy w odniesieniu do tych samych procedur  leczniczych i medycznych. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy wymienionymi wcześniej terminami. Rehabilitacja ma znacznie szersze znaczenie niż fizjoterapia, która jest jej częścią.

Potrafiąc właściwie odróżnić od siebie terminy rehabilitacja oraz fizjoterapia zyskujemy wiedzę czym zajmuje się konkretny specjalista, do którego nas skierowało. Dla przykładu: pacjent, który złamał nogę zostanie skierowany zarówno na rehabilitacje jak i na fizjoterapię. W tym przypadku fizjoterapia odnosi się do całości terapeutycznego postępowania a rehabilitacja zazwyczaj wskazuje konkretne zabiegi.

Jaka jest główna rola fizjoterapeuty?

Celem terapii prowadzonej przez fizjoterapuete jest dostarczenie organizmowi pacjenta odpowiednich bodźców. Właściwa reakcja jest bezpośrednią konsekwencją skutecznego procesu terapeutycznego. Przykładowo: złagodzenie bólu, zmniejszenie obrzęków itp. Terapueta pracuje z ciałem chorego, a mówiąc dokładniej z jego niewłaściwie funkcjonującym lub uszkodzonym obszarem (np. stawami, kręgosłupem, kończynami). Poniżej zostały wymienione podstawowe narzędzia fizjoterapeuty:

  • fizykoterapia,
  • masaż (szczególnie leczniczy),
  • kinezyterapia (inaczej- gimnastyka lecznicza),

Fizjoterapia skupia się głównie na zwalczaniu dolegliwości bólowych, ale również ratuje przed nawrotom kontuzji. Oprócz tego z fizjoterapii płyną jeszcze następujące korzyści:

  • poprawa wydolności organizmu,
  • poprawa kondycji pacjenta,
  • uzyskanie wyższej sprawności funkcjonowania konkretnych narządów,

Warto też wspomnieć, że fizjoterapia jest nieoceniona w terapii urazów sportowców. Na skutek odniesionej kontuzji, pacjenci nierzadko muszą zaprzestać wykonywania aktywności fizycznej, przy której nabawili się kontuzji. Nagłe zmiany w częstotliwości i intensywności ruchu oraz treningu zazwyczaj są źle tolerowane przez przyzwyczajony do rutyny organizm. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest zmniejszenie negatywnych konsekwencji płynących z pojawienia się urazu.

Rehabilitacja

Pojęcie rehabilitacji jest na tyle szerokie, że obejmuje wiele procesów. Między innymi, fizjoterapię. Celem rehabilitacji nie jest tylko i wyłącznie przywrócenie ogólnej sprawności fizycznej pacjenta, ale też społecznej oraz psychicznej. Rehabilitacja jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy w konsekwencji choroby, powikłań po leczeniu albo kontuzji zostali wyłączeni z codziennego funkcjonowania albo ich życie stało się dużo trudniejsze. Z tego powodu, można postawić tezę, że pojęcie rehabilitacji posiada o wiele głębsze znaczenie. Chory poddany procesowi rehabilitacji powinien po jej zakończeniu wrócić do stanu sprzed zdarzenia, które wpłynęło na funkcjonowanie jego organizmu. Ponadto, specjalista uczy pacjenta zachowań i postaw, które zminimalizują ryzyko pojawienia się ponownie negatywnych dolegliwości.

Dodaj komentarz