Kinezjologia energetyczna – technika eliminacji stresu

Kinezjologia energetyczna, czyli kilka słów o tym, jak uwolnić stres z ciała

Traumy i emocje uwięzione w ciele to tylko niektóre z przyczyn szkodliwego dla zdrowia stresu. Tym tematem szerzej zajmuje się kinezjologia energetyczna, ukazująca, że prawdą jest sformułowanie, że nie da się oddzielić ciała od umysłu i odwrotnie. Co to oznacza? Otóż energia płynąca z myśli może doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania białek regulujących pracę komórek, co bezpośrednio przyczynia się do problemów fizjologicznych organizmu. Należy jedna podkreślić, że na wiele myśli, nawyków i przekonań człowiek nie ma wpływu, a tym samym nieco nieświadomie uruchamia pewne zmiany w organizmie.

Warto mieć świadomość tego, że stres emocjonalny jest czynnikiem wywołującym wiele chorób, dodatkowo pogarszając przy tym komfort codziennego funkcjonowania. Każdego dnia w życiu każdego człowieka jest mnóstwo emocji, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Każde z nich w innym stopniu oddziałuje na ciało i umysł. Wbrew pozorom nawet te negatywne emocje, choć z pewnością nie są przyjemne, są potrzebne, ponieważ często stanowią motywacje do podjęcia właściwego działania.

Terapia oparta o założenia kinezjologii energetycznej ma na celu znalezienie tej emocji, która negatywnie oddziałuje na ciało ludzkie. Określony zostaje również czas jej powstania oraz okoliczności, w jakich do tego doszło. Rozwiązanie problemu powoduje, że stres zanika, a organizm może powrócić do równowagi, co oznacza między innymi to, że poszczególne procesy w organizmie znowu będą zachodziły w sposób prawidłowy. Dzięki temu znacząco zwiększy się komfort codziennego funkcjonowania.

Analizując założenia terapii kinezjologicznej, można zauważyć, że nawet te negatywne emocje, które powstały w przeszłości, w dalszym ciągu mają negatywny wpływ na obecnie życie i funkcjonowanie. Celem terapii jest uwolnienie człowieka nie tylko od traum z przeszłości, które go w dalszym ciągu dręczą, ale również usunięcie z drogi obecnych blokad.

Kinezjologia to obszar terapeutyczny niezwykle ciekawy i bardzo rozbudowany. Dość szeroko omawia między innymi zagadnienia natury psychologicznej oraz psychosomatycznej. Nie są to jednak jedyne obszary, w których kinezjologia może zdziałać bardzo wiele. Terapia kierowana jest również do osób, które przez przewlekły stres zmagają się z zaburzeniami hormonalnymi, chorobami autoimmunologicznymi czy problemami wynikającymi z regulacji emocjonalnej.

Dodaj komentarz